Услуги

Нашите услуги

Проектиране и реконструкция на охладителни кули

Нови охладителни кули

Проектиране, изработка и монтаж на нови водоохадителни кули по задание на клиента.

Вентилатори

Подмяна на вентилатори.

Конструкция

Възстановяване на стоманобетонова конструкция

Метал

Антикорозионна защита на металните части.

Пълнеж

Подмяна на охладителният пълнеж с нов и много по-ефективен.

Капкоуловител

Подмяна на капкоуловител.

Управление

Ел. табло за управление процеса на охлаждане на водата.

Нашите клиенти

Водещи компании от индустрията

Scroll to Top